Aula Net
ETSNM

Situada no segundo andar do edificio principal, conta con 25 postos con escritorios virtuais de Windows 7.