Conserxería
ETSNM

Situación: Na entrada do edificio principal

Teléfono: 881014318

Correo electrónico: conserxaria.nauticaemaquinas@udc.gal

 

O seu persoal, composto por un conserxe/a e tres auxiliares, encárgase, entre outras cousas, da apertura/peche do centro e do correcto mantemento de todos os seus servizos e instalacións.