Premios de excelencia académica da Xunta curso 19/20

ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso
2019/20 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.