E.T.S. Náutica y Máquinas

Universidade da Coruña

E.T.S. Náutica y Máquinas
Information about Degrees and Masters

E.T.S. Náutica y Máquinas
Useful links

E.T.S. Náutica e Máquinas
News

Last News

Listaxes definivas de admitidos e excluidos dos mestrados para alumnos de sistemas educativos alleos ao EEES e/ou non homologados

Máster Universitario en Enxeñaría Mariña EXCLUIDOS ALLOUCHE, NABIL: No presenta documentación BAHRI, KIAN: Documentación incompleta- falta nota base 10, solicitud

PRUEBAS OFICIALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE PILOTO DE 2ª, OFICIAL DE MÁQUINAS DE 2ª Y OFICIAL ELECTROTÉCNICO DE LA MARINA MERCANTE, AÑO 2020, 2ª CONVOCATORIA

Listado de admitidos para la participación en pruebas para la obtención de la titulación profesional de Piloto de 2ª de

NOVO PRAZO PARA O PAGAMENTO DO CUARTO PRAZO DE MATRÍCULA DO 29 DE MAIO AO 29 DE XUÑO

Resolución reitoral do 25/05/2020, que deixa sen efecto a RR do 19/03/2020 que modifica o calendario establecido para o pagamento

Last job offers

CELLNEX Telecom, S.A. Proceso de selección en Las Palmas de G.C.

1.       Ubicación: MONTAÑA EL VIGIA S/N. CP 35009 – La Isleta (Las Palmas de Gran Canarias) 2.       Puesto: Técnico de centro de