LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO (4510V01) E NO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARÍA MARIÑA (480V01). CURSO 2021-22

Solicitantes con titulacións universitarias de sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, non homologados ou non declarados equivalentes.
Rematado o 1º prazo de presentación de solicitudes de admisión no 4510V01 Máster Universitario en Náutica e Transporte Marítimo, a Comisión de Selección, na reunión que tivo lugar o día 10 de maio de 2021, acordou publicar a lista provisional de admitidos e excluídos.

EXCLUÍDOS
1. Leonel Fuentes Gómez: Falta de documentación
2. Yassine Enya: Falta de Documentación
3. Bargaoui Wafa: Documentación non cotexada
4. Loukili Iliass: Falta de Documentación
5. Ismail el Amrani :Falta de Documentación
6. Carlos Fernando Castro González:  Falta de Documentación; -Certificado autoridade competente conforme o título que posúe no seu país lle da acceso aos estudos universitarios de máster/posgrao
-Pago de taxas de equivalencia

Solicitantes con titulacións universitarias de sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, non homologados ou non declarados equivalentes
Rematado o 1º prazo de presentación de solicitudes de admisión no 480V01 Máster Universitario en Enxeñaría Mariña, a Comisión de Selección, na reunión que tivo lugar o día 7 de maio de 2021, acordou publicar a listaxe provisional de admitidos e excluídos.

EXCLUÍDOS

  1. Mohamed Gabsi:  Falta de documentación
  2.  Bernardino Barbosa Silva:  Falta de Documentación
  3. Ruby del Carmen Vallarino Castillo: Falta de Documentación
  4. Bargaoui Wafa;  Falta de documentación oficial
  5. Ilaria Casarotto:  Falta de Documentación

Ábrese un prazo de reclamación desde o día 10 ata o 14 de maio de 2021, para presentar a documentación que falta.
A Coruña 10 de maio de 2021