Doctorado en Enerxía e Propulsión Mariña

Lista definitiva de admitidos y excluídos en el programa de doctorado en Enerxía e Propulsión Mariña

Admitidos

Apelidos                             Nome                      Doc. de Identidade  Dedicación   Observacións                C.F.

BARANDIARAN LACA  JAIME RAMON    50585428X T.            Parcial                                                    Non
Coello Pisco Silvi             Silvia Magdalena   0914328216 T.           Parcial  ( Admitido condicionado)    Non
Fernández Serantes        Luis Alfonso          35590833N T.             Parcial                                                     Non
Hernández de la Iglesia Roberto José         78498434D T.             Parcial                                                      Non
López Martínez                Angel                      72739624P T.              Completo                                                 Non
Pérez Berbia                    Elisardo                   32832545E T.             Parcial                                                      Non

Excluídos

Gómez Crespo                 David                      34774366E

A Coruña, 3 de outubro de 2018