LISTA DEFINITIVA DE PARTICIPACIÓN NAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE PILOTOS E OFICIALES DE MÁQUINAS DE SEGUNDA CLASE DA MARIÑA MERCANTE

PILOTOS DE SEGUNDA CLASE. Aspirantes admitidos

AGEITOS CADABAL CHRISTOPHER

DEUS RIVERA IAGO

PEREIRA CABEZA NOELIA

RODRÍGUEZ SOUTO MIGUEL

A  realización da proba terá lugar o día 6 de outubro de 2020 ás 1030

—————————————————————————————

OFICIALES DE MÁQUINAS DE SEGUNDA CLASE: Aspirantes admitidos

FENÁNDEZ TABOADA MANUEL

DÍAZ PEREIRA JAVIER

LEMA DÍAZ XISELA

FERRANDIZ VIGO CRISTOBAL

A realización da proba terá lugar o día 5 de outubro de 2020 ás 09:00