PROBAS DE IDONEIDADE PARA PILOTOS DE 2ª E OFICIÁIS DE MÁQUINAS DE 2ª DA MARIÑA MERCANTE

Listado definitivo de admitidos ás probas de Pilotos.

1.- ALONSO MARTÍNEZ, ESTEFANÍA 53181435-F

2.- ARIAS RAPOSO,IGNACIO 47382460-E

3.- DE RADA DIZ, IVÁN 35490056-K

4.- FERNÁNDEZ OUTES, JESÚS 35591717-E

5.- IRIJOA CHANS, ANDREA 53304366-A

Data: 4 de decembro ás 10:00 no Salón de Graos

Listados definitivo admitidos ás probas para Oficial de Máquinas de Segunda Clase e de Oficial Electrotécnico da Mariña Mercante 

DELGADO REY, ALEJANDRO 47.403.293-V

DOMÍNGUEZ ROMERO, ÁLVARO 35.487.016-V

QUINTÁS FREIRÍA, DAVID 53.199.715-W

VÁZQUEZ RAMALLO, ANDRÉS 78.804.545-J

VIDAL RODRÍGUEZ, BRAIS 53.488.952-Z

PELETEIRO LÓPEZ, JOSÉ 32.674.778-N

Data: 4 de Decembro á 09:00 no Salón de Actos