Programa de doctorado Enerxía e Propulsión Mariña

Lista de admitidos y excluídos en el programa de doctorado en Enerxía e Propulsión Mariña

Admitidos

Apelidos                             Nome                      Doc. de Identidade  Dedicación   Observacións   C.F.

BARANDIARAN LACA  JAIME RAMON    50585428X T.            Parcial                                    Non
Coello Pisco Silvi             Silvia Magdalena   0914328216 T.           Parcial                                    Non
Fernández Serantes        Luis Alfonso          35590833N T.             Parcial                                    Non
Hernández de la Iglesia Roberto José         78498434D T.             Parcial                                    Non
López Martínez                Angel                      72739624P T.              Completo                               Non
Pérez Berbia                    Elisardo                   32832545E T.             Parcial                                    Non

Excluídos

Gómez Crespo                 David                      34774366E

A Coruña, 26 de setembro de 2018