Xornada de Acollida na ETSNM o 9-09-2019 ás 10:00

10.00 Salón de actos: Dirección e PAT: Benvida aos alumnos

10.30 Salón de actos: Servizo de Estudantes

10:50 Percorrido polo Centro con alumnos da Asociación

11:20 Presentación individualizada con profesores do primeiro cuadrimestre. Os alumnos do Grao en Tecnoloxías Mariñas dirixiranse á aula de Primeiro de Máquinas, e os Alumnos do Grao en Náutica e Transporte Marítimo á Aula 11.