Composición do
equipo de goberno

Director da ETSNM

Felipe Louzán Lago

Tel: 981 167 000 Ext. 4213
Email: flouzan@udc.es
Despacho: 44
Equipo:
Profesorado
Departamento: 149 – Ciencias da Navegación e da Terra
Área de Coñecemento: 083 – Ciencias e Técnicas da Navegación
Titulación: Capitán da Mariña Mercante

Subdirector Académico. Xefe de Estudos da ETSNM

Alsira Salgado Don

Tel: 981 167 000 Ext. 4263
Email: asalgado@udc.es
Despacho: 38
Equipo: Profesorado
Departamento: 149 – Ciencias da Navegación e da Terra
Área de Coñecemento: 083 – Ciencias e Técnicas da Navegación
Titulación: Capitán da Mariña Mercante

Subdirector de infraestrutura, calidade e converxencia da ETSNM

Manuel Romero Gómez

Tel: 981 167 000 Ext. 4217
Email: m.romero.gomez@udc.es
Equipo: Profesorado
Departamento: 151 – Enerxía e Propulsión Mariña
Área de Coñecemento: 590 – Enerxía e Propulsión Mariña

Secretario da ETSNM

Rafael Santos Couceiro

Despacho: 7
Tel:
981 167 000 Ext. 4218
Email: rsc@udc.es
Equipo: Profesorado
Departamento: 117 – Enxeñería Industrial
Área de Coñecemento: 305 – Expresión Gráfica na Enxeñería
Titulación: Enxeñeiro Agrónomo