Composición do
Equipo de Goberno

Director da ETSNM

Manuel Romero Gómez

Tel: 981 167 000 Ext. 4213; 881 014 213
Email: direccion.etsnautica@udc.gal; m.romero.gomez@udc.es
Despacho: 04
Equipo:
Profesorado
Departamento: Ciencias da Navegación e Enxeñería Mariña
Área de Coñecemento: Máquinas e Motores Térmicos

Subdirectora Académica da ETSNM

Alsira Salgado Don

Tel: 981 167 000 Ext. 4263; 881 014 263
Email: asalgado@udc.es
Despacho: 38
Equipo: Profesorado
Departamento: Ciencias da Navegación e Enxeñería Mariña
Área de Coñecemento: Ciencias e Técnicas da Navegación

Subdirector de Calidade da ETSNM

Ángel Martín Costa Rial

Tel: 981 167 000 Ext. 4217; 881 014 217
Email: angel.costa@udc.es;
Despacho: 51
Equipo:
 Profesorado
Departamento: Ciencias da Navegación e Enxeñería Mariña
Área de Conocimiento: Máquinas e Motores Térmico

Secretario da ETSNM

Antonio Enrique Masdias Bonome

Tel: 981 167 000 Ext. 4218; 881 014 218
Email: secretario.nautica@udc.galantonio.masdias@udc.es
Despacho: 21
Equipo:
 Profesorado
Departamento: Enxeñería Industrial
Área de Conocimiento: Enxeñería Eléctrica