Obtención títulos piloto de 2ª, oficial de 2ª e oficial ETO

Probas para a obtención dos títulos profesionais de Piloto de 2ª da Mariña Mercante, Oficial de Máquinas de 2ª da Mariña Mercante e Oficial ETO 

O prazo de presentación da documentación estará aberto desde o 3 ata o 7 de Setembro de 2018.

Lugar de presentación da documentación: Secretaría de Dirección da ETS Náutica e Máquinas.

As probas están previstas para realizalas entre o 1 e o 5 de Outubro de 2018.

Inscrición: : Mª Pilar Pousada Esparza (secretaria.nautica@udc.es) ; Telf: 881014220.

Coordinadora: Alsira Salgado Don (alsira.salgado@udc.es).