Probas de idoneidade para Pilotos de 2ª e Oficiáis de Máquinas de 2ª da Mariña Mercante

Probas para Oficiáis de Máquinas de 2ª o 18 de Xuño ás 10:00 horas.

Probas para Pilotos de 2ª o 20 de Xuño ás 10:00 horas.