Probas para a obtención dos títulos profesionais de Mariña Mercante

Probas para a obtención dos títulos profesionais de Piloto de 2ª da Mariña Mercante, Oficial de Máquinas de 2ª da Mariña Mercante e Oficial ETO

O plazo de presentación da documentación estará aberto desde o 18 hasta o 22 de Marzo de 2019.

Lugar de presentación da documentación: Secretaría de Dirección da ETS Náutica e Máquinas.

A data das probas determinarase posteriormente.

Inscripción: Alsira Salgado Don (alsira.salgado@udc.es); Telf: 881014263.

Coordinadora: Alsira Salgado Don (alsira.salgado@udc.es).